Devlerin Aşkı

Faik Sipahioğlu

Devlerin Aşkı

Fotoselli kapıdaki sensörler, kapının açılması için ihtiyaç duyulan hareketi algılar ve kapının doğru zamanda doğru şekilde açılmasını sağlar. Pazarlama ve satış ekipleri de müşterilerin ihtiyaçlarını algılar ve şirketin kapısını müşterilerine ardına kadar açmasını sağlar.

Eğer sensörler doğru şekilde ayarlanmazsa, kapı açılmaz veya müşteriler kapıdan geçerken zorlanır. Aynı şekilde, pazarlama ve satış ekipleri de müşterilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamazsa, müşterilerle olan etkileşimde sorunlar yaşanabilir veya müşterileri kaybedebilirler.

Ancak, doğru şekilde ayarlanmış bir sensör, kapının sorunsuz açılmasını sağlar. İşte pazarlama ve satış ekipleri de müşterilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayarak müşterilerle etkileşimlerini sorunsuz hale getirirse şirketin büyümesine katkı sağlar. 

Peki herkesin açmak istediği bu kapıda

Radar Sistemi kim? 

Yönetim Sistemi kim? 

Kanat Sistemi

Motor ve Yürütme Sistemi Kim?

Fotoselli kapı, işletmenin başarılı olması için gereken tüm bileşenleri temsil eder. 

Satış ekibi, fotoselli kapının radar sistemi gibi hareket eder. Müşterilerin ihtiyaçlarını ölçer, analiz eder ve sonunda bir satış yapmak için gerekli olan verileri toplar. Ancak, satış ekipleri müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak için pazarlama ekibinin yol göstermesine ihtiyaç duyarlar.

Pazarlama ekibi, motor ve yürütme sistemi gibi işlev görür. Müşterileri yönlendirir, onları işletmeye çeker ve sonunda bir satış yapmak için gerekli olan ilgiyi oluşturur. Pazarlama ekibi aynı zamanda işletmenin stratejik planlamasına da yardımcı olur. Müşteri ihtiyaçlarını analiz eder, pazar trendlerini takip eder ve bu bilgileri satış ekiplerine sunar. Bu sayede satış ekipleri müşteriye doğru yaklaşımı belirleyebilir, onların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri sunabilir ve sonuca giden yolu açar.

Yöneticiler, işletmenin yönetim sistemi gibi hareket ederler. İşletmenin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli olan gücü sağlarlar ve tüm çalışanların birlikte çalışmasını yönetirler. Yöneticiler ayrıca, tüm çalışanların motivasyonunu artırmak ve verimliliği artırmak için çalışanları yönlendirirler. Etkili iletişim kurarlar işletmenin kültürünü oluştururlar ve tüm çalışanların işletmenin hedeflerine ulaşmak için aynı yönde çalışmasını sağlarlar.

Diğer tüm çalışanlar, işletmenin başarısı için kritik bir role sahiptirler ve kanat sistemi gibi hareket ederler. İşletmenin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan desteği ve yardımı sağlarlar. Müşteri memnuniyeti için çalışırlar ve müşteriye sunulan hizmetin kalitesini artırmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu nedenle, tüm çalışanların müşterilerle iletişim kurarken özen göstermeleri ve işletmenin müşteri memnuniyetini sağlamak için ellerinden geleni yapmaları gerekir.

 

Satış ----- Pazarlama

Satış, bir kuruluşun büyümesindeki itici güçtür ve bu büyüme için pazarlama ekiplerinin çalışmaları da hayati önem taşır. Pazarlama, müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmetlerin doğru hedef kitleye sunulmasını sağlamak ve şirketin markasını korumakla yükümlüdür.

Satışçılar, pazarlama ekiplerinin bu çalışmalarının sonuçlarını, müşterilerin satın alma kararları ve pazardaki rekabet durumu gibi faktörlerin etkileriyle doğrudan karşılarında görmektedir.

Ancak, satışçıların da bilmesi gereken şeyler vardır. Öncelikle, pazarlama stratejileri ve kampanyaları, satışçıların müşterilerle etkileşim halindeyken kullandıkları dilleri ve taktikleri belirler.

Dolayısıyla, pazarlama ekipleri ve satışçılar arasında bir işbirliği ve koordinasyon gereklidir. Satışçılar, pazarlama ekiplerinin çalışmalarını anlamalı, pazarlama materyallerini kullanarak müşterilere doğru mesajı iletmeli ve müşterilerin geri bildirimlerini pazarlama ekiplerine aktarmalıdır.

Bunun yanı sıra, satışçılar da pazarlama ekiplerinin müşteri ihtiyaçlarına ve trendlere dair edindiği bilgileri kullanmalıdır.

Satışçılar, müşteri geri bildirimlerini toplayarak, müşteri taleplerine yanıt vererek ve piyasada oluşan yeni trendleri takip ederek, pazarlama ekiplerine güncel ve değerli bilgiler sağlayabilirler. Bu sayede pazarlama ekipleri de ürün ve hizmetlerini daha etkili bir şekilde pazarlayabilir ve şirketin müşteri memnuniyeti ile birlikte büyümesini sağlayabilir.

Pazarlama ve satış ekiplerinin birbirleriyle uyumlu çalışması, bir şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir.

Satışçılar, pazarlama ekiplerinin çalışmalarını anlamalı, pazarlama materyallerini kullanarak müşterilere doğru mesajı iletmeli ve müşteri geri bildirimlerini pazarlama ekiplerine aktarmalıdır.

Pazarlama ekipleri ise satışçıların müşterilerle yaptığı etkileşimleri anlamalı, müşteri ihtiyaçlarına ve trendlere dair bilgi toplamalı ve satış ekiplerine yardımcı olacak materyaller sağlamalıdır. 

Pazarlama ekibi satış ekibinin çantasını doldurmalı ve satış ekibinin de bu çantadaki malzemeleri,
doğru yerde
doğru zamanda
doğru kişi için
kullanmak üzere çıkarmalıdır.

İşler Yolunda Gitmezse...

Müşteri memnuniyeti puanları, dönüşüm oranları ve müşteri yaşam boyu değerleri gibi metriklerin yanı sıra satış ve pazarlama departmanları arasındaki sinerjinin yarattığı duygu, tam bir uyum ve armoniyle dolu olmalı.

Bu uyum, müşteri yolculuğunda farkındalıktan dönüşüme giden yolun her adımında müşteri adaylarının çekiciliğini artırmış ve doğru hedef kitlelere ulaşmayı sağlar.

Ancak, bu uyumun olmadığı durumlarda, sonuçlar oldukça vahim olabilir. Maalesef, potansiyel müşterilerin etkili bir şekilde bulunamadığı ve kaybedildiği durumlarda verimlilik düşer ve kaynaklar boşa harcanır.

Satış ve pazarlama departmanları arasında paydaşlık eksikliği yaşandığında, kaynakların yanlış tahsisi ve hatalı yönlendirme sorunları, var olan müşterinin etkili yönlendirilmemesi ortaya çıkabilir. Bu da maliyetleri artırarak yatırım getirisini azaltır.

Son olarak, senkronizasyon olmaması durumunda, iletişim kopukluğu yaşanır ve hem dahili hem de harici iletişim karmaşık hale gelir. Bu durum, marka algısını ve tüketici güvenini ciddi şekilde etkileyebilir.

İşbirliğiyle..

Eğer doğru yönetilir, kaynaklar verimli bir şekilde kullanılır ve iletişim hatları açık tutulursa, bu unsurlar arasında bir uyum sağlanarak akışkan, optimize edilmiş bir yapı ortaya çıkacaktır.

Ekiplerin bir arada çalışması moral ve sinerjiyi artırırken, doğru ayarlamalar yapılırsa daha iyi işbirliği, karşılıklı destek, üretkenlik ve yaratıcılık kültürü oluşacaktır.

Nihayetinde elde edilecek olan, hızlandırılmış bir büyüme ve karlılık olacaktır. Ekipler arasındaki uyumlu ilişkiler, şirketin içinde daha büyük bir işbirliği ağı kurulmasını, yeni müşterilerin çekilmesini, mevcut müşterilerin elde tutulmasını ve şirketin kârını artırmayı sağlar.

Bu uyum, piyasada uzun vadeli başarı ve rekabet avantajı elde etmek için sağlam bir temel oluşturur.

Artık geriye kalan başarı için gayret etmektir.
Fotoselli kapınız açılacak ve başarı kaçınılmaz olacaktır.

Sınanmadığın Pazarlamanın Masumu Değilsin

Sınanmadığın Pazarlamanın Masumu Değilsin...

80 yıl önce, sıcak havayı bir fan yardımıyla dağıtma mantığı üzerine kurulu bir teknoloji keşfedildi. Bu teknolojinin temelleri, New Jersey’deki bir bahçede karnabahar yetiştiren William L. Maxson tarafından atıldı. O yıl, beklenmedik bir şekilde çok fazla ürün elde eden Maxson, mahsul fazlasını ziyan etmek istemedi. Dondurarak sakladığı karnabaharları pişirebileceği bir cihaz icat etti ve ona “Whirlwind Oven” adını verdi.  Burada ürünün elzem bir ihtiyaçtan ortaya çıkması ve pazarda hala yer etmesi de ayrı bir başlık.

Hatta değerli hocamızdan şöyle bir alıntı ile bu dipnotu sonlandıralım.
“H
er şikayet tatmin edilmeyen bir ihtiyacı işaret eder ve bu da belki de yeni bir üründür”.                                     Prof.Dr. F. Müge Arslan 

Bu cihazın çalışma disiplini size de tanıdık geldi mi ? Günümüzdeki Airfryer’ların atası diyebilir miyiz?

Geçmişi bu kadar eskiye dayanan bu cihaz neden en ışıltılı dönemini şimdi yaşıyor ?

Öncelikle, Philips’in ilk Airfryer pazarlama stratejisi cihazın teknolojik özelliklerine ve kolaylığına odaklıydı.. Tüketici de anlam bulmayan bu değer önerileri beklenen ilgiyi göremedi.vv

Ancak, Philips daha sonra cihazın sağlıklı beslenme trendi ile bağlantısına daha fazla vurgu yaparak yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdi. Bu strateji, Airfryer’ın sadece kolay ve teknolojik olarak gelişmiş bir cihaz olmadığını, aynı zamanda sağlıklı bir yemek pişirme yöntemi olduğunu vurgulayınca sağlıklı beslenmeyi dilinden düşürmeyen ama bir türlü uygulayamayan insanların ilgisini çekti  :))

Üstelik yemek pişirmeyi de bu kadar kolay hale getirmesiyle önceden o kadar da dikkat çekmeyen bu ürünü bir anda satın almamak için kendine sebep bulamayan insanlarla doldu. 

Aslında tüketicilerin ilgisini çeken önemli faktör sağlıklı beslenme trendine uygunluğuydu ama Philips bunun yanı sıra, cihazın teknik özelliklerini iyileştirerek, kullanıcı deneyimini de iyileştirdi. Örneğin, cihazın farklı boyutlarda modellerini piyasaya sürerek, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturmaya çalıştı.

Yetmezmiş gibi bir de  Airfryer’ın daha sağlıklı olduğu yönde bilimsel araştırmalarla destekleyip bunları tüketicilerle paylaştı. Bu araştırmalar, Airfryer’ın daha az yağda pişirme yöntemi kullanarak, diğer kızartma yöntemlerine göre daha sağlıklı bir seçenek olduğu noktasında yeterince ikna edici..

Tüm bu faktörler, Airfryer’ın yeni pazarlama stratejisi sayesinde daha başarılı bir ürün haline gelmesini sağladı.

Tamam artık şimdi başlığa gelebiliriz… Bu başarılı ürün bize dersi verdi…

Sınanmadığın pazarlamanın masumu değilsin !

Ya da 

Gereksiz gördüğün, beğenmediğin, ilgini çekmeyen bir ürün yoktur. Doğru pazarlamaya maruz kalırsan satın alırsın 🙂 

İyi bir pazarlama stratejisi, işletmenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda olmalıdır. Hedef kitlenizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir pazarlama stratejisi belirleyerek, müşterilerinize daha anlamlı bir deneyim sunabilir ve işletmenizin başarısını artırabilirsiniz.

Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kişilere ulaşarak, doğru bütçe ayırarak ve doğru reklam kampanyalarını seçerek, hedef kitlenizi etkili bir şekilde pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki, iyi bir pazarlama stratejisiyle, işletmeniz daha büyük bir başarı elde edebilir ve rakiplerinizin önünde yer alabilirsiniz.

Geliştirdiğiniz, ürettiğiniz ya da satışını yaptığınız ürün gerçekten bir ihtiyacı çözüyorsa ama istediğiniz rakamlarda satışa ulaşamıyorsanız bir Airfryer hikayesi de siz yazmaya ne dersiniz?

Altın An !

Altın An Nedir?

Malumatfuruş iş arkadaşım, ofisteki masa komşum  Gedik, hafta sonu yoğun araştırması sonucunda satın aldığı kaşar peynirini öve öve bitiremiyor..

Öğle arasına çıkana kadar alakalı alakasız konuyu nasıl olduysa kaşar peynirine getirmeyi başarıyordu..

Zaman zaman amansız övücülükleri olan dostuma:

  “Kaşar peynirine verdiğin fiyattan ötürü dolandırılmış hissetmemek için mi bu övmeler

diye takılınca kendine has üslubuyla:

“Anladık piyasada dolandırıcı çok da biz de Sultanahmet’te turist değiliz daa

diyerek yine bizi güldürdü  🙂 

Ürünün içeriğinden üretiminine kaşar peynirinin sürecine o kadar hakim ki öyle zannediyorum ürünün sahibi bu derece anlatamaz…

Tüm bu güzel anlatım ve çabalarına rağmen bende yaprak kıpırdatmayan baş kahramanımız kaşar peyniri, benim için ertesi gün hiçbir şey ifade etmeyen bir duruma geldi ama 1 hafta sonra ofisten 2 kişi yaşadığı deneyimi anlatmak için heyecanla gedik abinin yanına gelip:

“Yediğim en iyi kaşar peynirdi” 

ya da

“Bu kaşar peynirse biz ne yiyorduk arkadaş

gibi söylemlerle amansız övücüler listesine dahil oldular.

Biliyorum burada kaşar peynirinin markasını merak ediyorsunuz ama konumuz şu an o değil. 🙂 

Ben Gedik abi nin sadece bana kaşar peynirini yücelttiğini sanıyorken aslında ofisteki 10 kişi bu konuşmaya maruz kalmış. Yani 1 kişiye anlatırken sonuç alamadı ama anlattığı kişi sayısı artınca işin rengi değişti….

Anlattığım bu olayı dönüşümü arttırmanın temel 2 yolundan bahsederken

heee tamammm şimdi taşlar yerine oturdu.”

cümlesinin yüz ifadenize yansıyacağını düşünüyorum.

Lead...

Bu temel 2 yolu anlatmadan önce mevzuya tam hakim olmayanlarımız için Lead nedir ona bakalım.

Lead kelimesinin sözlükte net bir türkçe karşılığı yok. Hatta satış dünyasında kullanıldığı haliyle de bir karşılığı yok ama biz kısaca: Potansiyel müşteri veya potansiyel müşteri bilgileri diyebiliriz. 

Lead nedir? nerede kullanılır? gibi soruların daha iyi anlamlanması için 1992 yapımı ‘Glengarry Glen Ross’ Tony ödüllü oyundan sinemaya uyarlanan filmi mutlaka öneriyorum. Film çekildiği dönem itibariyle Size hitap etmiyorsa bile  Al Pacino, Ed Harris, Kevin Spacey gibi ustalara saygıdan ötürü izlenmesi gerekenler listesine girmeli.

Dönüşümü arttırmanın temelde iki yolu vardır. Huninin de iki ucu var. Ya uçtaki kısım çok geniş olacak yani çok daha fazla potansiyel liste ile başlanacak ya da potansiyelleri müşteriye dönüştürme oranı yüksek olacak.

Bu huninin ucundaki potansiyel müşteriler ne kadar çok artarsa satışa ya da dönüşüme ulaşma oranı da artacaktır. Tıpkı istemeyerek de olsa gedik abinin temas ettiği sayıyı arttırmasıyla sonuca ulaştığı gibi. 

Bu aşamada gelen lead kalitesinden satış personelinin satış oranına, operasyon süreç ve stratejisine kadar birçok etken var. 

En büyük etken de zamanlama..

Altın An...

12 sene önce yapılan HBR araştırması 2.200 küsür Amerikan şirketi seçilmiş ve tek tek web sayfalarına gidip bir form doldurmuşlar. Direkt alınamayacak telefon konuşması gerektiren hizmetler ya da ürünler için bu Markalar/firmalar tarafından aranmak üzere oluşturulmuş.

Şirketlerin, 3’te 1’i  1 saat içinde formu dolduranlara dönüş yapmışlar. Bir kısmı da biraz daha geç dönüş yapmış. Yarısı da 24 saatten daha geç bir sürede müşterilerine dönüş yapmışlar. Hatta 2.200 şirketin 550 tanesi hiç dönüş yapmamış.

1 saat içinde dönüş yapanların 24 saat bekletenlere kıyasla avantajı nedir sizce?

Burada tabiki satışa dönüşme oranına bakmak lazım ama uzun bir süre gerektirebileceği için buradaki karşılaştırma kıstasını potansiyel kişileri fırsata çevirebilme yani yetkili bir kişiyle anlamlı bir görüşme gerçekleştirmek olarak belirlenmiş.. Başarı kıstası bu. 

1 saat içinde dönüş yapanların bu noktaya ulaşmaları (potansiyelleri fırsat müşterilere  çevirmeleri) Tam 60 kat daha olası olduğu gözlemlenmiş. 

Tabi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Kısa sürede dönüş yapanların zaten daha daha iyi bir marka olmaları daha iyi hizmet ve ürünlere sahip olmaları da olasılık dahilinde.

Yani bu kadar hızlı dönüş yapmasalardı da dönüşümün yüksek olma ihtimali vardı. Bunun etkisini tamamen ayıklamak elbette imkansız ama araştırmacılar güzel bir dolaylı yöntem bulmuş; 

sadece 2 saat içinde iletişime geçenlere de bakmışlar. Yani 1 saat içinde dönüş yapanlarla 1. ve 2. saat içinde dönüş yapanları da kıyaslıyorlar.

Bunlar arasında bile 7 kat var. 

Zamanlamanın önemi işte bu kadar yüksek. 

Bir karar vericiye ulaşmanın ve onların da karar verecek psikolojide olmalarının en olası olduğu an:

 “Altın An” dır.

Diyebiliriz. Bu durum diğer satış prensiplerinin de faydasını arttıran bir durum.  

Bu prensibin işleyeceği birçok alan var; mutluluk, şikayet vb durumlarda da Altın An’a dikkat etmek verimliliği arttıracaktır.

Süreçlerinizde bu prensibe dikkat ederek çok daha verimli  sonuçlar elde edebilirsiniz. 

Kaşar peyniri için iş birliği yapabilirsem linki buraya bırakacağım. :))

Gedik abiyi merak edenler de bana özelden ulaşabilir  :))

Renkler Yönetilebilir mi?

Renkler Yönetilebilir mi?

Kişilik özelliklerinin gelişimi, çevresel faktörlerden ve kişinin kendi iradesinden etkilenir.
Dolayısıyla, bir kişi belirli bir renk karakterinin ağırlıklı olduğunu fark ederse, bunun üzerinde çalışarak renklerini dengelemeye çalışabilir.

Renklerle Yaklaşım

Renklerin temsil ettiği duygusal ve psikolojik özelliklerin, insanların kişilik özelliklerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu yaklaşımın eksiklikleri ve sınırlamaları vardır.

 

Öncelikle, renklerin her zaman kişilik özelliklerini kesin bir şekilde yansıtmadığı bilinmektedir. Örneğin, bir kişi sadece “sarı” renkle ilişkilendirilemez, aynı kişi bazen “mavi” veya “yeşil” olarak da tanımlanabilir. İnsanların kişilik özellikleri çok daha karmaşık ve çok boyutludur ve tek bir renk ile sınıflandırılmaları doğru değildir.

 

Ayrıca, insanların renklerine göre sınıflandırılmalarının yanıltıcı olabileceği de bilinmektedir. Örneğin, “mavi” renk ile ilişkilendirilen “düzenli ve kuralcı” bir kişi, bazı durumlarda spontan ve üretken olabilir.

Bu nedenle, renklerle kişilik analizinin doğru sonuçlar vermesi için çok daha kapsamlı bir değerlendirme yöntemi kullanılması gerekmektedir.

Kişilik Testleri Hakkında

Kişilik testlerinin sonuçlarına dair bazı tartışmalar mevcuttur ve bu tartışmaların kaynaklarını ve örneklerini aşağıda sizinle paylaşıyorum:

 

 

 • Kişilik testleri farklı durumlarda farklı sonuçlar verebilir: Kişilik testleri, bir kişinin kişilik özelliklerini belirlemek için tasarlanmıştır. Ancak kişiliğimiz, birçok farklı faktörden etkilenebilir ve farklı durumlarda farklı yönlerimizi gösterebiliriz. Örneğin, bir kişi bir iş mülakatında daha sosyal ve canlı görünmek isteyebilirken, başka bir durumda daha içe kapanık ve sessiz olabilir. Bu nedenle, kişilik testleri, kişinin sadece bir anda sergilediği davranışlara dayanarak sonuçlar verebilir ve bu sonuçlar, kişinin gerçek kişilik özelliklerini yansıtmayabilir.

 

 

 • Yanıtlar manipüle edilebilir: Bazı kişilik testlerinde, kişilerin sonuçlarını manipüle etmeleri mümkündür. Örneğin, bazı testlerde kişilerin belirli bir kişilik özelliğine sahip olduklarını söylemeleri halinde, test sonuçları da bu özelliklerin varlığını gösterebilir. Bu nedenle, bazı kişilik testleri güvenilirlikleri konusunda eleştirilebilir.

 

 

 • Kişilik özelliklerinin karmaşıklığına yeterince yer veremeyebilir: Kişilik özellikleri karmaşık ve çok yönlüdür. Bu nedenle, kişilik testleri, kişilik özelliklerini yeterince karmaşıklığıyla ele alamayabilir ve kişinin gerçek kişilik özelliklerini yansıtmayabilir.

 

 • Kültürel farklılıkları hesaba katmayabilir: Kişilik testleri, belirli bir kültürde yetişmiş kişilerin kişilik özelliklerini ele alırken, farklı kültürlerde yetişmiş kişilerin kişilik özelliklerini yansıtmayabilir. Örneğin, bazı kültürlerde, bireysellik ve özerklik önemliyken, bazı kültürlerde grup odaklılık daha önemlidir. Bu nedenle, kişilik testleri, kültürel farklılıkları yeterince hesaba katamayabilir.
 
 • Kişilik testlerinin doğruluğunu etkileyen faktörlerden bir diğeri de testin tasarımı ve yöntemidir. Bazı kişilik testleri, kişinin verdiği cevaplar üzerinden öznelliği en aza indirgemek için çok sayıda soru içerir. Ancak bu tür testlerde, cevaplarının doğru olduğunu bilmek, testi yapan kişinin beklentilerini karşılamak ve olumlu bir görüntü çizmek gibi nedenlerle kişilerin yanıtları değişebilir. Böylece, sonuçlar doğruyu yansıtmaktan uzaklaşır ve testin güvenilirliği azalır.
 
 • Kişinin duygusal durumu ve fiziksel sağlığıdır. Stresli veya endişeli bir dönemde olan bir kişi, genellikle karamsar ve olumsuz yanıtlar verebilir ve bu sonuçlar, gerçek kişiliğini yansıtmaktan uzak olabilir. Benzer şekilde, kişinin fiziksel sağlık durumu da sonuçları etkileyebilir. Uyku yoksunluğu, yorgunluk veya fiziksel rahatsızlık gibi faktörler, test sonuçlarını etkileyebilir ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Sonuç olarak, kişilik testleri ilgi çekici ve yararlı araçlar olsa da, sonuçlarına tamamen güvenmek yerine bir rehber olarak düşünmek daha sağlıklı olabilir. Her zaman kişinin gerçek kişiliğini yansıtmayabilirler ve diğer faktörlerin de sonuçlara etkisi olduğunu unutmamak gerekir.

 

Renkler Eğitilebilir mi?

Bir kişi belirli bir renk karakterinin ağırlıklı olduğunu fark ederse, bunun üzerinde çalışarak renklerini dengelemeye çalışabilir.

 

Örneğin, aşırı sarı bir karakter bunu fark ederek daha fazla düzenli ve disiplinli olmaya çalışabilir. 

Disiplini ve düzeni simgeleyen mavi karakteri benimseyebilir ve bu rengi ağırlıklı olduğu kişilerin davranışlarını modelleyebilir. 

 

Bu şekilde, zamanla kişilik özellikleri değişebilir ve renkleri daha dengeli hale gelebilir.

 

Bu süreç, zaman alabilir ve sabır gerektirebilir, ancak herhangi bir kişinin kendisini geliştirebilmesi mümkündür. Ayrıca, profesyonel destek almak da bu süreci kolaylaştırabilir. Psikologlar ve koçlar, kişilik özelliklerinin geliştirilmesi konusunda insanlara yardımcı olabilirler.

 

 

Sonuç olarak, renklerin insanların kişilik özelliklerini tam olarak yansıtmadığı ve bu nedenle renklerle kişilik analizinin sınırlı bir değeri olduğu bilinmektedir. 

 

Ancak, renklerin insanların ruh halini ve davranışlarını etkileyebileceği doğrudur. Bu nedenle, renklerin kullanımının, insanların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını etkileme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini söylenebilir.

 

Renkler insanları tanımada bir fikir verebilir ama doğru resmi zaman gösterecektir.

 

Kaynak: 

Lüscher Renk Testi, Prof. Dr. Max Lüscher, Profil Yayıncılık Color Psychology: Effects of Perceiving Color on Psychological Functioning in Humans, Andrew J. Elliot, Markus A. Maier, Rainer Reisenzein, John M. C. Hutchison, Psychological Bulletin, 2007. Color and Psychological Functioning: A Review of Theoretical and Empirical Work, Andrew J. Elliot,

Google Neyi Sever

Google Neyi Sever?

İçerik Oluştururken Sorulması Gereken 15 Soru Nedir?

SEO kavramından habersiz kuru temizleme işletmesi sahibi Ahmet amca, farklı anahtar kelimelerde google arama sonuçlarında ilk sırada yer alırken onlarca SEO aracı kullanan ajans çalışanı berk neden o kadar başarılı değil?

 

 Ahmet amcanın sırrı ne ?

 

Youtube’da, diğer sosyal mecralarda ya da blog sitelerinde başarılı olan içerik üreticilerinin izleyenlerine, okuyanlarına ‘’neden’’? diye sorulduğunda; samimi, doğal, içten, kurgu değil gibi benzer cevaplar alıyoruz. Google’ın daha iyi içerikler için bize tavsiyeleri aslında müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmamız içindir.

O halde içerik üreticileri olarak kullanıcıların, müşterilerimizin, okuyucularımızın sevecekleri içeriklere odaklanmalıyız.

Bu konunun daha derininde insan neyi sever sorusu var. Bunu da başka bir başlıkta ele alabiliriz. Mevzuyu dallandırmadan başlayalım.

Google’ın 2019 haziran ayındaki güncellemesinde içerik üreticilere önerisi şuydu: ‘’Elinizden gelen en iyi içeriği sunmaya odaklanmanızı öneririz. Algoritmalarımız içeriği ödüllendirir’’

İçeriğimizi oluştururken ya da geliştirirken kendimize sormamız gereken 15 soru nedir?

İçerik
 1. İçeriğim kopyadan uzak özgün bilgiler, araştırma raporları ve analizler içeriyor mu?
 2.  İçeriğim uçtan uca kullanıcın ihtiyaç duyacağı her şeyi barındıran kapsamlı bir içerik mi? 
 3. İçeriğim değer önerisi olan ilgi çekici bilgiler de içeriyor mu? 
 4. İçeriğimin başlığı/ sayfa başlığı içeriği özetler nitelikte mi? 
 5. İçeriğim arkadaşıma paylaşmak, önermek isteyeceğim bir sayfa haline geldi mi? 
 6. İçeriğimin kabul edilmiş basılı ya da dijital varlıklarda referans olarak gösterilmesini bekler miyim?
Sunum
 1. İçeriğimde yazım hataları var mı? İçeriğim özensiz
 2. Aceleyle hazırlanmış gibi görünüyor mu?
 3. İçeriğimin mobil cihazlardaki deneyimi nasıl? 
Kıyaslama
 1. İçeriğimi arama sonuçlarında yer alan diğer içeriklerle kıyasladığımda üstüne çıkabilmiş miyim ? farklı bir değer önerim var mı?
 2. İçeriğim kullanıcıların ilgi alanına göre hazırlanmış mı yoksa arama motorlarının sevgisini mi kazanmak için beyhude bir çaba içerisinde mi? 
Uzmanlık
 1. İçeriğin sunumu ve diğer unsuları verilen bilgilere güvenmemi sağlıyor mu?
 2. Kaynaklar net bir şekilde belirtildi mi ? İçeriğin kime ait olduğu ve içerik yazarı hakkında bilgilerin yer aldığı yönlendirme var mı?
 3. İçerik sahibi siteyi araştırırsanız güvenilir olduğu veya konusunda geniş çapta otorite olarak kabul gördüğü izlenimi edinir miydim?
 4. Yaşamımla ilgili konularda bu içeriğe güvenmekte tereddüt eder miydim?

İçerik oluştururken bu soruları sorabilir, Hatta içeriğin tüketicilerinden geri bildirimler alabilirsiniz.

Alışveriş Davranışlarını Ne Etkiler

Alışveriş Davranışlarını Ne Etkiler

Müşterilerinizin alışveriş yolculuğunda sadece yola değil, yol kenarındaki çiçeklere de dikkat edin. Ürünle ilk temas anında, üye olurken, sepete eklerken, alışverişi tamamlarken yaşadığı deneyime odaklanın. Müşteri davranışlarını etkileyen faktörler: Mobil uyumluluk, Rehberlik,Tıklama sayısı, Yükleme süresi, Ödeme yöntemleri, Kargo, İadeler.

Müşteri davranışlarını etkileyen faktörler: Mobil uyumluluk, Rehberlik,Tıklama sayısı, Yükleme süresi, Ödeme yöntemleri, Kargo, İadeler.
Mobil uyumluluk

Müşteriler uçtan uca kolay bir şekilde alışveriş sürecini tamamlamak ister. Sitenizdeki deneyimin mobil öncelikli olduğundan emin olmanız gerekir. 2022 yılı itibariyle 5,88 milyar mobil kullanıcı olduğunu unutmayın.

 
Rehberlik

Göz atmaktan sipariş vermeye, alışveriş deneyimi kesintisiz olmalıdır. Alışverişi tamamlama süreci müşteriler için kolay olmalıdır.

Bir başka deyişle, her bir alana girmeleri gereken bilgiler ve sonraki adımlar net olmalıdır.

Müşterilerin kargo ve iade bilgileri dahil soruları olabileceğini öngörün.

 

Tıklama Sayısı

Kullanıcı deneyimini maksimum seviyede tutup daha az tıklama ile müşterinizin ulaşmak istediği bilgiye,ürüne,hizmete erişebilmesini sağlayın.


Yükleme süresi

Müşteriniz hangi platformdan gelirse gelsin. Hangi sayfanızda gezinirse gezinsin. Hız ister. Özellikle alışveriş tamamlama sürecinde müşterinizi sayfa yüklenme hızından dolayı kaybetmek istemezsiniz.

Ödeme Yöntemleri

Daha geniş kapsamda tüketicilere erişmek için ApplePay gibi hem yerel hem modern birden fazla ödeme seçeneğini kabul edin

Kargo

Malumu ilandan ibaret olsa da Müşteriler, alışverişlerinde %92 oranında Hızlı ve Ücretsiz kargoları tercih etmektedir. Gerekli stratejinizi belirleyin.

İadeler

Müşterilerinizden bazıları satın aldıklarını iade etmek isteyecektir. Bu süreci olabildiğince basit ve kolay hale getirin. Sitenize, iade sürecini detaylı olarak açıklayan bir sayfa eklemeyi Unutmayın

İnternetten alışveriş yapmak, birçok insan için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ancak, alışveriş yaparken dikkate alınması gereken faktörler de bir o kadar fazla. Mobil uyumluluk, rehberlik, tıklama sayısı, yükleme süresi, ödeme yöntemleri, kargo ve iadeler gibi faktörler, internetten alışveriş yaparken müşterilerin en çok dikkat ettiği konulardan birkaçı. Alışveriş sitelerinin müşteri memnuniyetini artırmak için bu faktörlere özen göstermeleri ve sürekli olarak geliştirmeleri gerekiyor. Unutmayın, bir memnun müşteri daha fazla müşteri getirir!

Reklam Kreatiflerinde Dikkat Edilmesi Gereken 6 Şey

Reklam Kreatiflerinde Dikkat Edilmesi Gereken 6 Şey

Reklam verenler, hedef kitlelerine ulaşabilmek için reklam görsellerine özen göstermelidirler.

Çünkü dikkat çekici, ilgi çekici ve akılda kalıcı görseller, potansiyel müşterilerin dikkatini çekerek, ürün veya hizmetlerinin fark edilmesini sağlar.

 

Ayrıca, doğru bir şekilde tasarlanmış bir reklam görseli, reklamın amacını ve mesajını açık bir şekilde ileterek, marka imajının olumlu yönde etkilenmesine katkı sağlar. İyi bir reklam görseli, potansiyel müşterilerin markayı hatırlamasına, marka sadakati geliştirmesine ve sonuç olarak satışların artmasına yardımcı olabilir.

Mobil için Tasarlayın

Reklam kreatiflerinde öncelikle dikkat edilmesi gereken mobil için tasarlanmasıdır. Reklam performansını etkileyen en önemli etkenlerden biri de kreatiflerin reklam dinamiklerine uygun olarak kullanılmaktadır.

Sessiz Oynatıma göre Tasarlayın

Günlük telefon kullanımında kullanıcılar cihazlarını sessizde kullandığı durumlarda bile;

 

 • Reklamınızla temas ettiği anda mesajınızın anlaşılabilir olmalıdır.
 • Reklamınız sesten bağımsız kendisini ifade edebiliyor olmalıdır.
 • Ya da alt yazı ile desteklenmesi gerekmektedir.
Görsel Etki Oluşturun

Reklamın en önemli unsuru görseliniz.

Karmaşık anlaşılması zor tasarımlardan kaçının.

Ürünü görselin odak noktası olarak gösterin. Arkaplan ile renk kontrastı oluşturun.

Markayı öne Çıkarın

Yapılan her çalışma marka içindir. Reklam brief inden itibaren markanın reklamın neresinde konumlanacağı, mesajla beraber kullanımı hakkında çalışmalar yapın.

 

Net bir Mesaj Kullanın

Bir reklam birden fazla mesaj vermemelidir. Zihinde kalıcı ve anlaşılır olması için reklamın amacı, vereceği mesaj önceden belirlenmeli net olmalı ve reklamda kullanıcıya geçecek şekilde hazırlanmalıdır.

Eylem Odaklı Olun...

Markanıza uygun, Mobil öncelikli, Harika bir görsel hazırladınız. Vermek istediğiniz mesajı yerleştirdiniz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma vakti. Kullanıcıyı yönlendirin. Yapılmasını amaçladığınız dönüşüme odaklanın Kaydol , Satın al , Mesaj Gönder…..

Sonuç olarak, reklam verenlerin reklam görsellerine özen göstermeleri, markalarının başarısı için oldukça önemlidir. Dikkat çekici, ilgi çekici ve akılda kalıcı görseller, hedef kitleleriyle etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı olur. Doğru bir şekilde tasarlanmış bir reklam görseli, markanın imajını olumlu yönde etkileyerek müşteri sadakati ve satışları artırabilir.

Bu nedenle, reklam verenlerin reklam görsellerine yatırım yapmaları ve profesyonel bir şekilde tasarlatmaları, uzun vadede başarılı bir marka olmak için gereklidir.

Satın Alma Yolunda 4 Adım

Satın Alma Yolunda 4 Adım

Satın Alma Yolunda 4 Adım

Son satın almanızı düşünün.  Neden diğerini değil de bunu tercih ettiniz?

 

İnsanlar Satın Alma Yolculuğunda Keşif Ve Değerlendirme Yaparken Alışveriş Davranışları Şekilleniyor Ve Neden Bir Ürünün Yerine Bir Başkasının Tercih Edildiğini Etkiliyor. 

 

Satın Alma Kararını Etkileyen 5 Şeyi İnceleyelim.

Hemenin Gücünü Hissedin

Bir Ürün için Beklenen Süre Arttıkça Teklifin Gücü Azalır. Kampanyalarınızda Hemenin Gücünü Kullanın.

Sınırlı Vakitle Müşterinin Alışverişe Giden Yolunu Hızlandırabilirsiniz.

Biraz Örneklere Bakalım..

Şimdi Satın Al Daha Az Öde 

Hemen Üye Ol %20 İndirim Kazan.

Bugüne Özel İndirim….

Size Özel İndirim Kodunu Ay Sonuna Kadar Kullanabilirsiniz…

Bedavanın Hiç Bitmeyecek Etkisi

Satın almanın belki de en eski ama etkili yollarından olan bedavanın etkisinin mümkünse ümüğünü sıkın.

Alakalı ya da alakasız şüphesiz en etkili satın alma motivasyonlarından biri de siparişin yanında verilen ücretsiz hediyeler.

Tükeniyor...

Ürünün tükeneceğini sınırlı stoğun olduğunu müşterileriniz iliklerine kadar hissetmeli.

geçen sezon çok talep gören bir tasarımı bu sene de kullanmayın. 

Sizden alınan ürünün zamanında alınmadığında elde edilemeyeceğini müşteriye aktarın. 

Sosyal İspat...

Bir ürün/hizmet almadan önce sorarız. özellikle de pahada yüksek bir ürün/hizmet ise. 

Belki de onlarca yorum okuduktan sonra ancak doğru ürün/hizmet olduğuna emin hissederiz.

Daha önce kullanıp memnun olan ya da önerilerine güvenilen İnsanları oyuna dahil edin. İkna sürecini beklemediğiniz kadar hızlandıracaktır.  Bildiğiniz gibi zaten influencer marketing temelinde de bu yer alıyor. Gücünü buradan alıyor.

Dönüşüme Yönetici Aranıyor

Dönüşüme Yönetici Aranıyor

Dönüşüme Yönetici Aranıyor..

 

Dönüşüm, hızlı oldu o yüzden ben de hızla bir veri paylaşarak başlamak istiyorum.

Standard & Poor’sa bakacak olursak son yüz yıldır büyük şirketler buraya girip çıkıyor. 500 tane şirketi bu endeks takip ediyor. Burada, Standard & Poor’sta, çok ilginç bir tarihsel gelişim var. Eskiden şirketler 60 yıl 100 yıl bu endekste varken son zamanlarda bu süre azaldı ve şuandaki averaj 20 yıl. Hatta 2030 yılında şirketlerin burada sadece 14 yıl var olacağı söyleniyor.

Peki neden?  

Bir şekilde bu şirketler ya yok oluyorlar ya satın alınıyorlar ya da o kadar küçülüyorlar ki ilk 500 e bile giremiyorlar böyle bir gerçek var ortada. Bu değişimin temelinde teknoloji şirketleri var. Bunu da Yine Standard & poor’s  da 1990 yılında teknoloji şirketlerinin toplam Pazar değerine bakarak görüyoruz bu değer %5 iken geçen yıl ise %26 sı teknoloji şirketleri tarafından alıp götürülmüş durumda. Şirketler teknolojiye dönmedikçe ömürlerinin kısaldığını ve aynı zamanda teknoloji şirketlerinin pazardaki payının nasıl büyüdüğünü görüyoruz.  Bu satın almalar ürünü ya da müşteriyi satın almıyor sadece.  O şirketin ürün yapma becerisini ve kültürünü de içeriye enjekte ediyor. Bu beceri ve kültür neden bu kadar önemli? İleride şirket içi ekipler nasıl ve hangi kriterler ile bir araya gelecek?

Takımlar uzmanlık ve kariyer değil Merak ve Becerileri üzerine bir araya getirilmelidir. Farklı merak ve becerilerin bir araya getirilmesi gerekiyor. İnsanların merak ve becerilerinin geliştirmesi kariyer kadar önemlidir. Bizler Entelektüel derinliğimizi ne kadar arttırırsak o kadar görgü, fikir ve vizyon sahibi olabiliriz. Gelecekteki dünyada, çok bilen hiçbir şey olmayabilir.

Ne demek istiyorum?

Makinaları anlamamız ne yapabileceklerini bilmemiz gerekiyor. Bizim için ne yapabilirler? nasıl kullanabiliriz? Bunlarla beraber insanları anlamamız gerekiyor. Bizler bugün rutin, sıradan bilgiye dayalı işlemleri kendi başımıza yaparken yavaş yavaş bunları bilgisayarlara, bilişime bırakıyoruz; fakat bizim ne istediğimizi yarın ne isteyeceğimizi ve ne hissedeceğimizi bilecek yetenekte makinalar geliştirilecek. Yapay zeka ve veri bunların sebebi olacak.

Peki, İnsanlar ne yapacak?

Gelecekte çalışanlar, yöneticiler; yaratıcılık, algılama, düşleyebilme, muhakeme yeteneği, analiz etme, içgüdü gibi yetenekleriyle konuşulacak. Yani insanın beyninin sağ tarafını makinalar üstlenirken bizler diğer yönlerimiz ile öne çıkacağız. Düşleyebilen, yenilikçi ve yatay ortamın içinde kendisi olduğu için değerli olan bir iş kültürü olacağına inanıyorum. İşte bunlar gelecekte bir yöneticinin mülakatta değerlendirileceği kıstaslardan bazıları. Gelin Bir ilan düşünelim,

Düşleyebilen, hayal kuran, içgüdülerine güvenen, analiz edebilen CEO aranıyor!

 

Ya Dönüşürüz Ya Dövüşürüz

Ya Dönüşürüz Ya Da Dövüşürüz

Ya Dönüşürüz Ya Dövüşürüz

Kriz, bir topluluğun yaşamında bir düşünme anıdır. Bir meydan okumaya cevap, çağrıların kendisi kadar önemlidir. Covid-19 kriz süreci yaşayan hafızadaki en derin krizdir. Bir nötron bombası gibi, 

Fiziksel alt yapıyı değil insanları yok eder. Görünmez, sersemletir ve bulaşma tehdidi insanları birbirinden ayırır. Daha az önemli olmayan, alışılagelmiş normallik modellerini, bir çağın sağduyusunu zayıflatır ve şimdiye kadar insanlar için kutsal olan sınırları ihlal eder.

Peki, bu salgın sürecinde devletler ne gibi önemler aldı. Başarılı olabildiler mi. Nasıl bir dönüşümle karşı karşıyayız ‘yeni normal’ denilen düzen, gerçekten yeni mi? ya da normal mi?

Öncelikle dikkatimi çeken bir araştırmaya değinmek istiyorum. Dünya ülkeleri bu krizle baş edebilmek için farklı stratejiler kurallar uygularken bazı ülkeler başarısıyla kendisinden bir hayli söz ettirdi. Almanya, Yeni Zelanda, Tayvan, Finlandiya, Norveç, İzlanda…. Dünyada hemen her ülke korona virüsü krizinin etkilerini hissetti fakat bu ülkelerdeki insanlar kendilerini diğer ülkedekilere göre daha güvende hissetti. Ortak noktaları neydi biliyor musunuz? 

 Kadınlar tarafından yönetiliyor olmaları! 

Onları bu süreçte başarılı yapan doğaları gereği kendilerinde barındırdıkları empati yeteneği, şeffaf olmak, şefkatli olmak, korkmak ve önlem almak. Fakat bu süreci yönetmek yetmez sonrasında izlenecek uygulamalar öncesi kadar ehemmiyetli olacaktır.

Pandemi sürecinde devletler zorunlu dönüşümlerle mücadele ederken Almanya gibi özellikle üretim süreçlerinin otomasyonunu ifade eden Endüstri 4,0’ın ilk ortaya çıktığı ülke. Buna yetişen ülkeler hızla dijitalleşmeye ayak uydurdu. Endüstri 4,0’ı ıskalayan Türkiye’deki işletmelerin, yeni tip krizin zorladığı dijital dönüşüme tam anlamıyla ayak uydurabildiği söylenemez. Bu durumda sanayi sektörünün bu dönüşüme alışması zaman alacaktır. Ancak Türkiye için hizmet sektörünün ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz bakalım…

Dijital ekonominin en büyük ham maddesinin veri olduğundan hareketle, e-Devlet, e-fatura, e-imza, e-bilet, e-nabız gibi veri tabanlı dijital uygulamalar yaygın şekilde kullanılıyor.

Alışverişlerin online sistemde yaygınlaşması küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal gibi işletmelerin zamanla rekabete ayak uyduramayacağı ön görülüyor. Bu durumu ön gören zincirlerden Migros, sanal marketi için tam 1000 kişiyi işe alacağını duyurdu.

Alışverişin dışında ulaşım gıda ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanları da değişimden nasibini almış durumda. Şu anda ve ilerleyen süreçte toplu taşımada araçların artırılıp kişi sayılarının azaltılması elzem hale gelmiştir. Her devletin bu ve benzeri değişimlere ayak uydurması gerekecektir. Bunlara örnek olarak yakın zamanda edinilen bir bilgiye göre Türkiye’deki kalabalık nüfuslu illerin ulaşımını sağlayan minibüslerin 8-10 kişilik taksilere çevrilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor.

Restoranlarda temasın azaltılmasına yönelik teknolojik yenilikler QR kodlarıyla ulaşılan menüler gelirken benzin istasyonlarının lavabolarını kullanmak istediğinizde sıfır temas ile buralardan ayrılabilecek şekilde dönüşüme gidildiğini görüyoruz.

 Birkaç değişime daha göz atalım, Toplumsal düzeyde bazı uyarlamalar daha kalıcı değişimlere işaret edebileceğini gördük. Birincisi, 5G geniş bant döneminde evden çalışma daha yaygın hale gelecektir.  İkincisi, sağlık hizmetleri daha fazla dijital hale gelebilir ve çevrimiçi hasta danışmanlığı ve bakımına daha fazla güvenebileceğiz. Üçüncüsü, üniversitelerin ve kolejlerin kapatılmasıyla öğretim online olmaya zorlanmıştır. Belki de olması gerekenin gerçekleşmesine vesile olmuştur diyebiliriz.

Bizleri sakin, konforlu ve sağlıklı bir hayat bekliyor diyebiliriz. Teknoloji üzerine temellenecek olan bir yaşam biçimine kapı açmaktan, yurtdışı seyahatlerine kadar hayatımızın her alanını dijitalle şekillendireceğiz ve bu değişimi benimseyip başarılı şekilde uygulayan devletler ‘yeni normalle’ bulundukları toprakları idare ederken bazı ülkeler, devletler yönetimlerini komşu ülkelere bağlı olarak ve dışarıdan yönetilmeye mahkûm olacağını düşünüyorum. Hadi duyanlar duymayanlara fısıldasın

Ya Dönüşürüz ya da Dövüşürüz.